02 Ağustos 2017 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı işleri Müdürlüğü


Sayı :30501076-301.03-E.3433                                                                                          27/07/2017
Konu : Meclis Gündemi

Meclis Gündemi :
1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
2- Danaveli mahallesi yerleşik alan sınırının belirlenmesi ile ilgili imar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3- Otopark ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Tarife Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4- Belediyespor kulübü bünyesinde dereceye giren sporculara ödül verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5- Kamulaştırma için 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili imar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6- Arazi satışı talebi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.


Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 18:00`de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                                                                                Hüseyin HIZLIOĞLU
                                                                                                                                                                  Belediye Başkanı