06 Eylül 2017 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı :30501076-301.03-3827                                                                                                                                             24/08/2017
Konu : Meclis Gündemi


Meclis Gündemi :
1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
2- Belediyemize ait arazileri satın almak isteyen 3 adet vatandaşın talebi ile ilgili Plan ve
Bütçe ile İmar Komisyonları raporunun görüşülmesi.
3- 2018 yılı harç ve ücret tarifelerinin, Tarife Komisyonuna havale edilmesi konusunun
görüşülmesi.
4- 2018 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi konusunun görüşülmesi.
5- Susurluk Vergi Dairesi Müdürlüğü`nün satış komisyonu için üye belirlenmesi ile ilgili
yazının görüşülmesi.
6- Karayolları Genel Müdürlüğü`nün satın alma talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü`nün yazısının görüşülmesi.

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 06 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 18:00 `de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan
Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.
                                                                                                 Erdoğan ÖZSEYHAN
                                                                                                  Belediye Başkanı V.