03 Ekim 2017 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :30501076-301.03-E.4242                                                                                                                                                 26/09/2017
Konu : Meclis Gündemi

Meclis Gündemi :
1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
2- Odalıdam mahallesinde mevcut taşınmazın satış talebi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3- Demirkapı mahallesinde mevcut taşınmazın satış talebi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4- Yeni mahallede mevcut taşınmazın satış talebi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5- 2018 yılı harç ve ücret tarifesi ile ilgili Tarife Komisyon raporunun görüşülmesi.
6- 2018 malı yılı bütçesinin görüşülmesi.
7- Danaveli mahallesi ve Yeni mahalle taşınmaz satış talepleri ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
8- Kocapınar mahallesi taşınmaz satış talebi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
9- Ödenek aktarımı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
10- 2018 yılı evsel katı atık tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 03 Ekim 2017 Salı günü saat 18:00`` de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Hüseyin HIZLIOĞLU
                                                                                                                                                     Belediye Başkanı