05 Ocak 2015 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı   : 30501076-301.03-489/3647                                                                                   30/12/2014 

Konu:Gündem

 

//DAĞITIM KISMINA YAZILMIŞTIR//

 

G Ü N D E M                   :

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- Denetim komisyonuna üye seçilmesi.

 

3- Meclis Başkan ve üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi.

 

4- Meclis toplantı gününün belirlenmesi.

 

5- Meclis tatil ayının belirlenmesi.

 

6- İmar plan değişikliği talebi ile ilgili dilekçenin imar komisyonuna havalesi konusunun görüşülmesi.

 

7- 5 yıllık imar programının imar komisyonuna havalesi konusunun görüşülmesi.

 

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 05 Ocak  2015 Pazartesi  günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

Belediye Başkanı

 

DAĞITIM:

 

15 adet Meclis Üyesi,

İlan Servisi