02 Kasım 2017 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü


Sayı : 30501076-301.03-E.4760                                                                                                                                                              27/10/2017
Konu : Meclis Gündemi

Meclis Gündemi :
1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
2- Mülkiyeti Belediyemize ait Danaveli mahallesinde arsa vasfındaki taşınmazlar ile Kiraz mahallesindeki tarla vasfındaki taşınmazın satın alma talepleri ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonları raporunun görüşülmesi.
3- Mülkiyeti Belediyemize ait Kocapınar mahallesindeki arsa vasfındaki taşınmazın satın alma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar komisyonları raporunun görüşülmesi.
4- 2018 yılında uygulanacak olan, Evsel Katı Atık ücretinin belirlenmesi ile ilgili Tarife Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5- Mülhiyeti Belediyemize ait Beyköy mahallesinde tarla vasfında bulunan taşınmazın, satın alma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonları raporunun görüşülmesi.
6- Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ`ün önergesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
7- Trafik Komisyonu raporu ile ilgili raporun görüşülmesi.
8- Marmara Belediyeler Birliğine üye olunması ve kabulü halinde, 1 asil, 1 yedek üye belirtilmesi konusunun görüşülmesi.
9- Kamulaştırma talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
10- İrtifa hakkı tesisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
11- Taşınmaz satışı ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Kasım 2017 Perşembe günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.
 

                                                                                                                                                                                                 Hüseyin HIZLIOĞLU
                                                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı