04 Aralık 2017 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : 30501076-301.03-E.5272                                                                                                                                                              27/11/2017

Konu : Meclis Gündemi

 

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- Mülkiyeti Belediyemize ait Beyköy mahallesinde tarla vasfında bulunan taşınmazın, satın alma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonları raporunun görüşülmesi.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Kocapınar mahallesindeki arsa vasfındaki taşınmazın satın alma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonları raporunun görüşülmesi.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Gürece mahallesindeki arsa vasfında bulanan taşınmazın satın alma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonları raporunun görüşülmesi.

5- Kiraz Mahallesindeki tarla vasfındaki taşınmazın satın alma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonları raporunun görüşülmesi.

6- Mülkiyeti belediyemize ait Danaveli Mahallesinde arsa vasfındaki taşınmazın satın alma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonları raporunun görüşülmesi.

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Bursa-Balıkesir karayolu kesişiminde bulunan arazinin“Susurluklular Vakfı” na tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonları raporunun görüşülmesi.

8- Ödenek aktarımı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

9- Manres Elektrik Üretim A.Ş.` nin talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 04 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 18:00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

Belediye Başkanı