03 Ocak 2018 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : 30501076-301.03-E.5694                                                                                                                                  27/12/2017

Konu : Meclis Gündemi

 

Meclise Bilgi Verilecek Konular :

1- Birim Müdürlüğü`ne yapılan atama hakkında bilgi verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü`nün yazısının görüşülmesi.

 

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- Denetim komisyonuna üye seçilmesi.

3- Meclis toplantı gününün belirlenmesi.

4- Meclis tatil ayının belirlenmesi.

5- Meclis Başkan ve üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü`nün yazısının görüşülmesi.

6- Üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara verilecek harcırah miktarının belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü`nün yazısının görüşülmesi.

7- Öğle dinlenme saatinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü`nün yazısının görüşülmesi.

8- Geçici işçilere vize alınması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü`nün yazısının görüşülmesi.

9- Danaveli mahallesinde mevcut taşınmazın satışı ile ilgili Plan ve Bütçe - İmar Komisyonu ortak raporunun görüşülmesi.

10- Gürece mahallesinde mevcut taşınmazın satışı ile ilgili Plan ve Bütçe - İmar Komisyonu ortak raporunun görüşülmesi.

11- Kiraz mahallesinde mevcut taşınmazın satışı ile ilgili Plan ve Bütçe - İmar Komisyonu ortak raporunun görüşülmesi.

12- İrtifa hakkı talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

13- Evsel katı atık ücretine ilave yapılması ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 03 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

Belediye Başkanı