03.06.2014 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 30501076-301.03-146/1035                                                                                                       27/05/2014

Konu : Gündem.

İLAN SERVİSİNE

GÜNDEM :

1. Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2. Asmalıdere Mahallesi gölet projesi kapsamında, kamulaştırma ve irtifak hakkı konusunun görüşülmesi.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi çıkarılması konusunun görüşülmesi.

4. İçkili yer bölgesinin tespiti ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi.

5. Hibe şirket konusunun görüşülmesi.

6. Norm kadroların görüşülmesi.

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 03 Haziran 2014 Salı günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

Belediye Başkanı