02 Ağustos 2018 Tarihli Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

 

 02 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısı Gündemi :

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2-TaĢınmaz kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonları raporunun görüşülmesi.

3- Tahsis ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonları raporunun görüşülmesi.

4- Caner TATLI' nın 104 ada 7, 9, 10 ve 18 nolu parsellerle ilgili dilekçesinin görüşülmesi.

5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Satış Talebi hakkında yazısının görüşülmesi.