04 Eylül 2018 Tarihli Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2-2019 yılı harç ve ücret tarifelerinin havale edilmesi konusunun görüşülmesi.

3-2019 yılı bütçesinin havale edilmesi konusunun görüşülmesi.

4-Taşınmazın re'sen tevhidi talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-Taşınmaz satın alma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu ortak raporunun görüşülmesi.

6- "657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri" nde üstün başarı gösteren güreşçilere ödül verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

.