02 Ekim 2018 Tarihli Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Meclis Gündemi :

       1-) Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

       2-) 2019 yılı harç ve ücretleri hakkında Tarife Komisyonu kararının görüşülmesi.

       3-) 2019 yılı bütçesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyon kararının görüşülmesi.

       4-) Taşınmazın re'sen tevhidi hakkında İmar Komisyonu kararının görüşülmesi.

       5-) Taşınmazın satın alma talebi hakkında Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu ortak raporunun görüşülmesi.

       6-) Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2019 yılı Evsel Katı Atık fiyatları hakkında yazısının görüşülmesi.

       7-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Norm Kadro Derece Değişikliği hakkında yazısının görüşülmesi.

       8-) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Tahsis ile ilgili yazısının görüşülmesi.

       9-) Susurluk Kent Konseyi Başkanlığının yazısının görüşülmesi.