04 Aralık 2018 Tarihli Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- 09.11.2018 tarih ve 82 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen Pazar yeri ile ilgili konunun yeniden görüşülmesi.

3- Taşınmaz satın alma talepleri ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- Sokak ismi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonu raporunun görüşülmesi.

5- Taşınmaz tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

6- Aktarma ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

7- Borçlanma yetkisi alınması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

8- İmar Barışı başvurusu için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

9- Pazar yerine isim verilmesi ile ilgili önergenin görüşülmesi.

10- Ilıcaboğazı mahallesindeki taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.