03 Ocak 2019 Tarihli Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
2- Denetim Komisyonuna üye seçilmesi.
3- Meclis toplantı gününün belirlenmesi.
4- Meclis tatil ayının belirlenmesi.
5- Meclis Başkan ve Üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.
6- Üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara verilecek harcırah miktarının belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.
7- Öğle dinlenme saatinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.
8- Geçici işçiler için vize alınması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.
9- Memur kadrolarında derece değişikliği yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.
10- Yer tahsisi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.
11- Belediye Emir ve Yasaklarında değişiklik yapılması ile ilgili Zabıta Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.