04.02.2019 Tarihli Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

1-) Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2-) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün izin talebi hakkındaki yazısının görüşülmesi

 3-) Kadastro güncelleme çalınmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi hususunun görüşülmesi.

4-) Zabıta personelinin fazla çalışma ücretinin görüşülmesi.