02 Temmuz 2014 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 30501076-301.03-146/1035                                                                                                              24/06/2014

Konu : Gündem.

 

 

 

İLAN SERVİSİNE

 

 

 

GÜNDEM :

 

1. Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2. Sokak ismi değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

3. Devir tasfiye komisyon raporunun görüşülerek, yapılacak iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması konusunun görüşülmesi.

 

4. Özel ağaçlandırma sahaları ile ilgili yapılacak iş ve işlemler için yetkilendirme yapılması konusunun görüşülmesi.

 

5. Belediyemiz şirketinde sermaye arttırımı yapılmasının görüşülerek, yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

Belediye Başkanı