03 Şubat 2015 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı   : 30501076-301.03-489/3648                                                                                   26/01/2015 

Konu:Gündem

 

//DAĞITIM KISMINA YAZILMIŞTIR//

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- Disiplin Amirleri Yönetmeliği 'nin kabulü ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün yazılarının görüşülmesi.

 

3-Belediye Başkan Yardımcısının aylık ödeneğinin belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazılarının görüşülmesi.

 

4- Zabıta personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü yazılarının görüşülmesi.

 

5-İmar komisyonuna havale edilen imar plan değişikliği ve “6. Beş Yıllık İmar Programı” ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

6-Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Belediye Emir ve Yasakları ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

7- Belediyemize arsa alınması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün yazılarının görüşülmesi.

 

8- Belediyemize araç alınması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün yazılarının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 03 Şubat 2015 Salı günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

Belediye Başkanı

 

DAĞITIM:

 

15 adet Meclis Üyesi,

 

İlan Servisi