03 Mart 2015 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı   : 30501076-301.03-74/574                                                                    24/02/2015   

Konu : Gündem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

G Ü N D E M                       :

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ' ün önergesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

3- Taşınmaz satın alınması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

4- Köy tüzel kişiliklerine ait iken 6360 Sayılı Yasa uyarınca Belediyemize devredilen silahların, İlçe Emniyet Müdürlüğüne devri ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün yazılarının görüşülmesi.

 

5- Hafta tatili çalışma ruhsatlarının iadesi ile ilgili  Zabıta Müdürlüğünün yazılarının görüşülmesi.

 

6- Kadro ihdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazılarının görüşülmesi.

 

7- Birim Müdürü kadrosuna yapılan atama ile ilgili bilgi verilmesi hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 

8- ''Destek Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'' nin görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 03 Mart 2015 Salı günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                              Hüseyin HIZLIOĞLU

                                                                                                                                Belediye Başkanı