02 Nisan 2015 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı   : 30501076-301.03-74/574                                                                    24/03/2015   

Konu : Gündem                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                     //DAĞITIM KISMINA YAZILMIŞTIR//                              

GÜNDEM             :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- 2 adet Encümen üyesi seçilmesi (Gizli)

 

3- Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilmesi.

 

4- İmar Komisyonuna üye seçilmesi.

 

5- Tarife Komisyonuna üye seçilmesi.

 

6- Faaliyet raporunun görüşülmesi.

 

7- Denetim Komisyonu raporunun okunması.

 

8- Boş memur kadrolarında derece değişikliği yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

9-Birim Müdürü atamaları hakkında bilgi verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

10-Belediye Emir ve Yasakları 96. madde (v) bendine ilave yapılması ile ilgili Zabıta Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 

11-Taşınmaz satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

 

12-Su faturaları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

13- “Susurluk Belediyesi Yardım Yönetmeliği”nin görüşülmesi.

                                                  

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Nisan 2015 Perşembe günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                                          Hüseyin HIZLIOĞLU

                                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı