05 Mayıs 2015 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

G Ü N D E M                                 :

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- Meclis Başkanı veya Meclis üyelerinden gelecek önergeler.

 

3- 2014 mali yılı kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi konusunun görüşülmesi.

 

4-Kahvehane esnafı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

5- Sokak ismi verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

6-Taşınmaz satılması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

7-Birim Müdürü ataması hakkında bilgi verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

8-Dolu kadroda derece değişikliği yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 05 Mayıs 2015 Salı günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                                          Hüseyin HIZLIOĞLU