02 Eylul 2014 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı : 30501076-301.03-317/2390                                                                                                                                            25/08/2014 Konu : Gündem

  GÜNDEM :

1. Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2. Belediye gelirleri kanunu genel tebliği uyarınca Belediyemizce yapılması gereken işlemler ile ilgili hususun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesinin görüşülmesi. 3. 2015 yılında uygulanacak ücret tarifelerinin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesinin görüşülmesi.

4. 2015 mali yılı bütçesinin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesinin görüşülmesi.

5. BASKİ Genel Müdürlüğünün yer tahsisi taleplerinin görüşülmesi.

6. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi, temizlik makinesi vb. makine alımı hususunda görüşülmesi.

7. Norm kadroda değişiklik yapılması hususunda görüşülmesi.

8. Birim müdürü ve üstü yönetici kadrosuna yapılan atamalar ile ilgili Belediye Meclisine bilgi verilmesi.

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Eylül 2014 Salı günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

Hüseyin İÇÖZ

Belediye Başkan V.