02 Haziran 2015 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı : 30501076-301.03-206/1765                                                                                                                                               26/05/2015

Konu : Gündem

//DAĞITIM KISMINA YAZILMIŞTIR//

 

 

GÜNDEM :

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- Meclis Başkanı veya Meclis üyelerinden gelecek önergeler.

 

3- Taşınmaz satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

4- Taşınmaz satışı ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi

 

5- Taşınmaz kiralanması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

6- İmar plan değişikliği yapılması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

7- İmar planlarında revizyon yapılması için yetki alınması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Haziran 2015 Salı günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

 

Belediye Başkanı