4 Ağustos 2015 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı:30501076-301.03-308/2521                                                                 28/07/2015   

Konu : Gündem                                                                                                                                                                                                                                                                 

                              //DAĞITIM KISMINA YAZILMIŞTIR//                              

 

 

GÜNDEM             :

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- 2 adet Meclis üyesinin izinli sayılmaları ile ilgili dilekçelerinin görüşülmesi.

 

3- 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 

4- Sürekli işçi kadrolarında ünvan değişikliği yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

 

                                                  

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 4 Ağustos 2015 Salı günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

 

 

                                                                     Hüseyin HIZLIOĞLU

                                                                                                                                Belediye Başkanı