2 Eylül 2015 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı   : 30501076-301.03-344/2850                                                                     25/08/2015 

 Konu : Gündem                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                              //DAĞITIM KISMINA YAZILMIŞTIR//                              

 

GÜNDEM             :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- İlçenin Yeni mahalledeki imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

3- İlçenin Orta mahalledeki imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

4- İsim verilmesi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

5- Sürekli işçi kadrolarında ünvan değişikliği yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

6- ''Katı Atık Toplama ve Bertaraf Ücreti'' tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının ortak raporlarının görüşülmesi.

 

7- Belediyemiz 2016 yılına ait Harç ve Ücret Tarifesinin belirlenmek üzere Tarife Komisyonuna havale edilmesi konusunun görüşülmesi.

 

8- 2016 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi konusunun görüşülmesi.

 

9- Tertipler arası aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.

 

10- Memur kadrolarında ünvan değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi.

                                              

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 2 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

       Hüseyin HIZLIOĞLU

                                                                          Belediye Başkanı