2 Ekim 2015 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı:30501076-301.03-14092026/3166                                                         28/09/2015   

Konu : Gündem                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                      //DAĞITIM KISMINA YAZILMIŞTIR//                              

 

 

 

G Ü N D E M                                 :

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- İlçenin Orta mahallesindeki imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

3- 2016 yılı Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili Tarife Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

4- 2016 yılı Bütçesinin görüşülmesi.

 

5- Birim Müdürü kadrosuna yapılan atama ile ilgili bilgi verilmesi.

 

6- Hesaplar arası aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.

 

7- Takas ile ilgili Nebiye ENGİN' in dilekçesinin görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 2 Ekim 2015 Cuma günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

                                       Hüseyin HIZLIOĞLU

                                                                                                 Belediye Başkanı