07 Ekim 2015 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı : 30501076-301.03-14092042/3289                                                       05/10/2015

Konu : Gündem                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                      //DAĞITIM KISMINA YAZILMIŞTIR//                              

 

G Ü N D E M                                 :

 

1- Ek ödenek yapılması konusunun görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddesinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 7 Ekim 2015 Çarşamba günü saat 17.30' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağanüstü meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                             Hüseyin HIZLIOĞLU

                                                                                                                                Belediye Başkanı