3 Kasım 2015 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı:30501076-301.03-14092078/3633                                                         27/10/2015   

Konu : Gündem                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

G Ü N D E M                                 :

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

4- Takas ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

 

5-Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ' ün önergesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

6- Dolu kadro derece değişikliği yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 3 Kasım 2015 Salı günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

                                                                                                                             Hüseyin HIZLIOĞLU

                                                                                                                                Belediye Başkanı