24 Eylül 2014 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlügü

Sayı : 30501076-301.03-357/2635                                                                                                                                                22/09/2014

Konu : Gündem  

GÜNDEM :

1- Tarifelerin görüşülmesi.

Yukarıdaki gündem maddesinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 24 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağanüstü meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

Hüseyin HIZLIOĞLU

Belediye Başkanı

DAĞITIM: 15 adet Meclis Üyesi

İlan Servisine