2 Aralık 2015 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı   : 30501076-301.03-14092118/4102                                                            27/11/2015   

Konu : Gündem                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                      //DAĞITIM KISMINA YAZILMIŞTIR//                              

 

G Ü N D E M                                 :

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- Tertipler arası aktarma yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

3- Evsel Katı Atık tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

4- Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ' ün önergesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

5- Tahsis ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 

6-Sosyal Denge ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 2 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

                                                                       Hüseyin HIZLIOĞLU

                                                                                                                           Belediye Başkanı