02 Ekim 2014 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı : 30501076-301.03-373/2724                                                                                                                                                             29/09/2014

Konu : Gündem

 

G Ü N D E M :

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- 2015 mali yılı bütçesinin görüşülmesi.

 

3- İmar komisyonuna havale edilen imar plan değişikliği ile ilgili dilekçenin görüşülmesi.

 

4- Belediyemiz bütçe içi işletmesini temsil ve ilzam için yetkilendirme yapılması ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

 

5- Belediyemize devrolan Göbel Belediyesine ait İşletmenin kapatılması ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

 

6- Susurluk Belediye Başkanlığına ait “Temsil,Tören,Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği” nin görüşülmesi.

 

7- BASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Daire Başkanlığı'nın “Yağmur Suyu Proje ve Yapım İşleri “ ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Ekim 2014 Perşembe günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

Belediye Başkanı