05 Ocak 2016 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı:30501076-301.03-14092160/4564                                                         28/12/2015   

Konu : Gündem                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                     //DAĞITIM KISMINA YAZILMIŞTIR//                              

 

G Ü N D E M                                 :

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- Denetim komisyonuna üye seçilmesi.

3-Meclis toplantı gününün belirlenmesi.

4- Meclis tatil ayının belirlenmesi.

5-Meclis Başkan ve üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

6-Üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara verilecek harcırah miktarının belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

7-Geçici işçiler için vize alınması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

8-Öğle Dinlenme saatinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

9- İlçemiz Yeni mahalle 35-36 ve 37 adalarda yapılacak kamulaştırma işlemlerinde kamu yararı   kararı alınması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

10-Geçiş yolu izin belgesi harç bedelinin belirlenmesi ile ilgili Tarife Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11-Asansör periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi ile ilgili Tarife Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12-Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün yer tahsisi talebi ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13- Belediye Meclis Üyesi Hayri ERÖZ'ün önergesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 05 Ocak 2016 Salı günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

                                                                                                                               Hüseyin HIZLIOĞLU

                                                                                                                                Belediye Başkanı