2 Şubat 2016 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı   : 30501076-301.03-43/539                                                                    27/01/2016   

Konu : Gündem 

 

G Ü N D E M                                 :

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- '' SUBEL Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti '' nin denetlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

3- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahsis talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu ile İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

 

4- Zabıta personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 

5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün boş kadro ve dolu kadro derece değişikliğinin görüşülmesi.

                                             

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 2 Şubat 2016 Salı günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

       Erdoğan ÖZSEYHAN

       Belediye Başkanı V.