02 Mart 2016 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C. SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : 232323365-301.03-E.10080

Konu : Meclis Gündemi

 

Meclis Gündemi :

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

 

2- İsim verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu ortak raporunun

görüşülmesi.

 

3- İsim değişikliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu ortak raporunun görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Mart 2016 Çarşamba günü saat 18:00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

 

Belediye Başkanı