04 Nisan 2016 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C. SUSURLUK BELEDiYE BAŞKANLIĞI

Yazı işleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : 232323365-301.03-E.10692 29/03/2016

Konu : Meclis Gündemi

DAĞITIM YERLERİNE

 

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- 2 adet Encümen Üyesi seçilmesi.

3- Meclis 1. Ve 2. Başkan vekillerinin seçilmesi.

4- 2 adet asil, 2 adet yedek Meclis Katibi seçilmesi.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçilmesi.

6- imar Komisyonu üyelerinin seçilmesi.

7- Faaliyet raporunun görüşülmesi.

8- Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9- Araç satın alınması ile ilgili Temizlik işleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

10- '' Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'' nin görüşülmesi.

11- Pazar yeri ile ilgili Yazı işleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

12- Boş kadro değişikliği yapılması ile ilgili insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 04 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

 

Belediye Başkanı