03 Mayıs 2016 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı : 232323365-301.03-E.11341 26/04/2016

Konu : Meclis Gündemi

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- Meclis Başkanı ve üyelerden gelecek önergeler.

3- 2015 yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi konusunun görüşülmesi.

4- Evsel katı atık ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Tarife Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 03 Mayıs 2016 Salı günü saat 18:00 'de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

 

Belediye Başkanı