04 Kasım 2014 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı : 30501076-301.03-417/3026 27/10/2014

Konu : Gündem

G Ü N D E M :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- Tertipler arası aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

3- Türkiye Halk Bankasından rotatif ve aylık eşit taksitli kredi kullandırımı için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

4- Sokak ismi değişikliği ile ilgili Meclis kararının iptali konusunun görüşülmesi.

5- “Susurluk Belediyesi Emir ve Yasakları” nın 96. maddesi (v) bendinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.

6- Boş kadroda derece değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 04 Kasım 2014 Salı günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                                                                                                                                   Hüseyin HIZLIOĞLU

                                                                                                                                                                                                                        Belediye Başkanı