02 Haziran 2016 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : 232323365-301.03-E.11952                                                                                   30/05/2016

Konu : Meclis Gündemi

 

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- Pazar yeri komisyon raporu ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.  

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Haziran 2016 Perşembe günü saat 18:00` de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

Belediye Başkanı