21 Haziran 2016 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : 232323365-301.03-E.12293                                                                  16/06/2016

Konu : Meclis Gündemi

 

 

Meclis Gündemi :

1- Çöp kamyonunun kamu hizmetine tahsisi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 21 Haziran 2016 Salı günü saat 17:00` de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağanüstü Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 Hüseyin HIZLIOĞLU

 

     Belediye Başkanı