02 Ağustos 2016 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: 232323365-301.03-E.12989                                                                    26/07/2016

Konu: Meclis Gündemi

 

Meclis Gündemi:

1-     Geçen oturuma ait tutanağın okunması,

2-     2017 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi konusunun görüşülmesi.

3-     Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına mezarlık yeri tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

4-     Kapalı pazar yeri belirleme komisyonu raporu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Ağustos 2016 Salı günü saat 18:00`` de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 Hüseyin HIZLIOĞLU

     Belediye Başkanı