02 Eylül 2016 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : 232323365-301.03-E.13668 29/08/2016                                                              16/06/2016

Konu : Meclis Gündemi

 

Meclis Gündemi :

1-      Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2-  454 ada 3 ve 4 parsellere ait taşınmazlar ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

3-  Riskli yapılar ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

4-  Kapalı pazar yeri ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.

5-   2017 yılı Fiyat Tarifesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Eylül 2016 Cuma günü saat 18:00`` de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 Hüseyin HIZLIOĞLU

 

     Belediye Başkanı