04 Ekim 2016 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :232323365-301.03-E.14                                                                                                                               26/09/2016

Konu : Meclis Gündemi

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- 2017 mali yılı bütçesinin görüşülmesi.

3- Ücret tarifeleri ile ilgili Tarife Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- Yeni pazar yeri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

5- İsim verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

6- Arazösün kamu hizmetine tahsisi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

7- SGK borcu için 6736 Sayılı Kanundan yararlanmak üzere Belediyemize ait taşınmazların satışı için Encümene yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 04 Ekim 2016 Salı günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

 

Belediye Başkanı