02 Kasım 2016 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAİKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : 232323365-301.03-E.14613

Konu : Meclis Gündemi

 

 

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- Susurluk Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarih ve 2016/18 sayılı kararının iptali ile, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın bedeli Susurluk Kaymakamlığı SDYV` nca ödenmek üzere Hazine adına satışının yapılması konusunun görüşülmesi.

3- İlçemiz parkındaki bina ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- İsim değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5- 2017 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü` nün yazısının görüşülmesi.

6- Ümraniye Belediye Başkanlığı` ndan çöp toplama aracının alınması konusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü` nün yazının görüşülmesi.

7- Personel giderlerinde aktarma yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü` nün yazısının görüşülmesi.

8- Mal ve Hizmet alımlarında aktarma yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü` nün yazısının görüşülmesi.

9- Muhasebeci kadrosunda kadro derece değişikliği yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü` nün yazısının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 18:00`` de Yeni mahalle Hasan ŞEN sokak No:6/3 adresinde mevcut bulunan Su-Bel hizmet binasında yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

 

Belediye Başkanı