02 Aralık 2016 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : 232323365-301.03-E.15079                                                                                                                             25/11/2016

Konu : Gündem

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2-“Sayıştay 2015 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu” nun görüşülmesi.

3- İnşaat ruhsatı yenilemelerinde alınan işgaliye ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

4- Orta mahalle Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği`nin dilekçesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

5- Personel giderlerinde aktarma yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü`nün yazısının görüşülmesi.

6- Mal ve hizmet alımlarında aktarma yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü`nün yazısının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Aralık 2016 Cuma günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

 

Belediye Başkanı