03 Ocak 2017 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : 232323365-301.03-E.15632                                                                                                                                       23/12/2016

Konu : Meclis Gündemi

 

 

 

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- Denetim Komisyonuna üye seçilmesi.

3- Meclis Toplantı gününün belirlenmesi.

4- Meclis tatil ayının belirlenmesi.

5- Meclis Başkan ve üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü`nün yazısının görüşülmesi.

6- Üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara verilecek harcırah miktarının belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü`nün yazısının görüşülmesi.

7- Öğle dinlenme saatinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

8- Geçici işçilere vize verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü`nün yazısının görüşülmesi.

9- Muhtarlıklar Müdürü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü kadrosunun ihdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

10- İşçi kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

11- Mahalle Muhtarlıkları'na yer tahsisi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

12- Çatılar, çatı arası piyesler ve çıkmalar ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13- Kent Konseyi'nin talepleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

14- Asansör ücretleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

15- Eksik katlı inşaat ve 1. Katın ticaret alanına dönüşmesi talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

16- Yer satışı talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısının görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 03 Ocak 2017 Salı günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                                                           Hüseyin HIZLIOĞLU

 

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı