02 Mart 2017 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :30501076-301.03-E.908                               23/02/2017

Konu : Meclis Gündemi

 

DAĞITIM YERLERİNE

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- Katı Atık Ücretleri ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü` nün yazısının görüşülmesi.

3- BAÇEYÖP tarafından Belediyemize teslim edilen 5 adet sıkıştırmalı çöp toplama aracının

kamu hizmetine tahsisi hususunda görüşülmesi.

4- Hikmet ACAR ve Feriye BAYRAK` ın taşınmaz satın alma talebi ile ilgili Destek

Hizmetleri Müdürlüğü` nün yazısının görüşülmesi.

5- Gökhan ATEŞ` in satın alma talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü` nün yazısının

görüşülmesi.

6- İsimsiz sokağa isim verilmesi talebi ile ilgili dilekçenin görüşülmesi.

 Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Mart

2017 Perşembe günü saat 18:00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

Belediye Başkanı