05.05.2014 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : 30501076-301.03-146/1035                                                                                            29/04/2014

Konu : Gündem.

 

 

 

İLAN SERVİSİNE

 

GÜNDEM :

1. Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2. Kesin hesapların görüşülmesi.

3. Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4.Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Derneğine 1' er asil, 1' er yedek üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.

5. Kısmi zamanlı veteriner çalıştırılması konusunun görüşülmesi.

6. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iş ve işlemler için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

7. Tarifelerin görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 05 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 20.30' da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                                                                 Hüseyin HIZLIOĞLU

                                                                                                                         Belediye Başkanı