04 Nisan 2017 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : 30501076-301.03-E.1426                                                                                                                                        27/03/2017

Konu : Meclis Gündemi

DAĞITIM YERLERİNE

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- 2 adet Encümen Üyesi seçilmesi.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçilmesi.

4- İmar Komisyonu üyelerinin seçilmesi.

5- Tarife Komisyonu üyelerinin seçilmesi.

6- 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

7- Denetim Komisyonu raporunun okunması.

8- Hikmet ACAR ve Feriye BAYRAK` ın taşınmaz satın alma talepleri ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

9- Gökhan ATEş` in taşınmaz satın alma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10- İsimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11- Erdoğan GÜNGÖR' ün taşınmaz satın alma talebi ile ilgili Plan Bütçe ile İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12- Fatih MUT' un çatı çözümü dilekçesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13- Aksa M.Kemalpaşa Susurluk Karacabey Doğalgaz Dağıtım A.İ' nin tahsis talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 04 Nisan 2017 Salı günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

 

Belediye Başkanı