02 Aralık 2014 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

Sayı : 30501076-301.03-417/3344                                                                                                                 26/11/2014

Konu : Gündem

İLAN SERVİSİNE

G Ü N D E M :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- Tertipler arası aktarma yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yazılarının görüşülmesi.

3- Yetkilendirme ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün yazılarının görüşülmesi.

4- Taşınmaz mal satın alınması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün yazılarırının görüşülmesi.

5- Geçici işçi çalıştırılması için vize alınması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü Personel Servisinin yazılarının görüşülmesi.

6- 6360 Sayılı Yasa uyarınca köyden mahalleye dönüşen muhtarlıkların ortak kullanım alanlarının tahsisi konusunun görüşülmesi.

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 02 Aralık 2014 Salı günü saat 18.00' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan meclis toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

Hüseyin HIZLIOĞLU

Belediye Başkanı