03 Mayıs 2017 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : 30501076-301.03-E.1930                                                                                                                                              26/04/2017

Konu : Meclis Gündemi

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Meclis Gündemi :

1- Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

2- 2016 yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi konusunun görüşülmesi.

3- Susurluk Belediyesi Emir ve Yasakları 96 V maddesinin yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi.

 

             Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 03 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 18:00`de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU

Belediye Başkanı