04 Temmuz 2017 Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü


Sayı : 30501076-301.03-E.2841                                                                                                                                              28/06/2017
Konu : Meclis Gündemi


Meclis Gündemi :
1-Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü`nün kamulaştırma ile ilgili yazısının görüşülmesi.
3-Danaveli Mahallesi yerleşik alan sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü`nün yazısının görüşülmesi.
4-Otopark ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü`nün yazısının
görüşülmesi.
5-Belediyespor Kulübü bünyesinde ulusal müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül verilmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ`ün önergesinin görüşülmesi.

Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 04
Temmuz 2017 Salı günü saat 18:00'' de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan olağan
Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.

 

Hüseyin HIZLIOĞLU
Belediye Başkanı