02.11.2016 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 02.11.2016
Karar No : 2016/11


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU Belediye Başkanı
Üyelerden; İsmail ÇAKIR, Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, H İzzet ÖZDEMİR ,Hüseyin UÇAR, Hayri ERÖZ,İbrahim PAMUKÇU, Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar:

 

Susurluk Belediye Meclisinin 02.11.2016 tarihli olağan Meclis toplantısını 1. birleşiminde, 5 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2-Susurluk Belediye Meclisinin 02.02.2016 tarih ve 2016/18 sayılı kararını iptali ile, Mülkiyeti Belediyemize ait Susurluk ilçesi Kayıkçı mahallesi 210 parselde mevcut taşınmazın bedeli Susurluk Kaymakamlığı SYDV 'nca ödenmek üzere 5.690,50.-TL (Beşbinaltıyüzdoksan lira elli kuruş) bedel ile Hazine adına satılmasına oybirliğiyle,

3- İlçemiz parkındaki eskiden Öğretmen evi olarak kullanılan bina ile ilgili İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle;

4-Mülkiyeti Belediyemize ait “Adnan Menderes Parkı" nın isminin değiştirilerek “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı” isminin verilmesi talebi ile ilgili önergenin, İmar Komisyonu raporunda olduğu şekilde kabulüne oybirliğiyle;

5- 2017 yılı evsel katı atık tarifesinin belirlenmesi hususunun Tarife Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;

6- 2017 yılı evsel katı atık tarifesinin Tarife Komisyonunda olduğu şekliyle, 2016 yılı yeniden değerleme oranı olan %5,58 oranında arttırılmasına oybirliğiyle;

7- Ümraniye Belediye Başkanlığı'ndan çöp toplama aracının hibe ya da satın alınmasına ve adı geçen aracın kamu yararına tahsisine oybirliğiyle;

8- Personel giderlerinde aktarma yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının kabulüne oybirliğiyle;

9- Mal ve hizmet alımlarında aktarma yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının kabulüne oybirliğiyle;

10- Muhasebeci kadrosunda kadro derece değişikliği yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısının kabulüne oybirliğiyle;

11- İnşaat ruhsatı yenilemelerinde alınan işgaliye ücreti ile ilgili Meclis Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU'nun önergesinin Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarına havale edilmesine oybirliğiyle;

12- Orta mahalle Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin dilekçesi ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün önergesinin Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarına havale edilmesine oybirliğiyle;

Karar verildi.


Hüseyin HIZLIOĞLU                                İsmail ÇAKIR                                       Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                              Katip                                                      Katip